TIẾN ĐỘ CHUNG CỦA DỰ ÁN PROSPER PLAZA - CẬP NHẬT NGÀY 14/04/2018
TIẾN ĐỘ CHUNG CỦA DỰ ÁN PROSPER PLAZA - CẬP NHẬT NGÀY 14/04/2018 Dự án đã cất nóc cả 03 Block và đang trong quá trình hoàn thiện.
TIẾN ĐỘ CHUNG CỦA DỰ ÁN PROSPER PLAZA - CẬP NHẬT NGÀY 28/02/2018
TIẾN ĐỘ DỰ ÁN PROSPER PLAZA - CẬP NHẬT NGÀY 28/02/2018
TIẾN ĐỘ BLOCK A (LAKEVIEW TOWER) PROSPER PLAZA - NGÀY 19/01/2018
TIẾN ĐỘ BLOCK A (LAKEVIEW TOWER) PROSPER PLAZA - NGÀY 19/01/2018 - ĐÃ ĐỔ BÊ TÔNG ĐẾN SÀN 18
TIẾN ĐỘ BLOCK B (PERIDOT) PROSPER PLAZA - NGÀY 19/01/2018
TIẾN ĐỘ BLOCK B (PERIDOT) PROSPER PLAZA - NGÀY 19/01/2018 - ĐÃ ĐỔ BÊ TÔNG ĐẾN SÀN 20
TIẾN ĐỘ BLOCK C (DIAMOND) PROSPER PLAZA - NGÀY  19/01/2018
TIẾN ĐỘ BLOCK C (DIAMOND) PROSPER PLAZA - NGÀY 19/01/2018- ĐÃ CẤT NÓC VÀ ĐANG TRONG GIAI ĐOẠN HOÀN THIỆN
TIẾN ĐỘ BLOCK C (DIAMOND) PROSPER PLAZA - NGÀY  06/01/2018
TIẾN ĐỘ BLOCK C (DIAMOND) PROSPER PLAZA - NGÀY 06/01/2018- ĐÃ CẤT NÓC VÀ ĐANG TRONG GIAI ĐOẠN HOÀN THIỆN
TIẾN ĐỘ BLOCK B (PERIDOT) PROSPER PLAZA - NGÀY 06/01/2018
TIẾN ĐỘ BLOCK B (PERIDOT) PROSPER PLAZA - NGÀY 06/01/2018 - ĐÃ ĐỔ BÊ TÔNG ĐẾN SÀN 18
TIẾN ĐỘ BLOCK A (LAKEVIEW TOWER) PROSPER PLAZA - NGÀY 06/01/2018
TIẾN ĐỘ BLOCK A (LAKEVIEW TOWER) PROSPER PLAZA - NGÀY 06/01/2018 - ĐÃ ĐỔ BÊ TÔNG ĐẾN SÀN 16
TIẾN ĐỘ BLOCK A (LAKEVIEW TOWER) PROSPER PLAZA - NGÀY 06/12/2017
TIẾN ĐỘ BLOCK A (LAKEVIEW TOWER) PROSPER PLAZA - NGÀY 06/12/2017 - ĐÃ ĐỔ BÊ TÔNG ĐẾN SÀN 13
TIẾN ĐỘ BLOCK B (PERIDOT) PROSPER PLAZA - NGÀY 06/12/2017
TIẾN ĐỘ BLOCK B (PERIDOT) PROSPER PLAZA - NGÀY 06/12/2017 - ĐÃ ĐỔ BÊ TÔNG ĐẾN SÀN 15
TIẾN ĐỘ BLOCK C (DIAMOND) PROSPER PLAZA - NGÀY  06/12/2017
TIẾN ĐỘ BLOCK C (DIAMOND) PROSPER PLAZA - NGÀY 06/12/2017- ĐÃ ĐỔ BÊ TÔNG ĐẾN SÀN TẦNG 19
TIẾN ĐỘ BLOCK A (MARBLE) PROSPER PLAZA - NGÀY 17/11/2017
TIẾN ĐỘ BLOCK A (MARBLE) PROSPER PLAZA - NGÀY 17/11/2017 - ĐÃ ĐỔ BÊ TÔNG ĐẾN SÀN 11
TIẾN ĐỘ BLOCK B (PERIDOT) PROSPER PLAZA - NGÀY 17/11/2017
TIẾN ĐỘ BLOCK B (PERIDOT) PROSPER PLAZA - NGÀY 17/11/2017 - ĐÃ ĐỔ BÊ TÔNG ĐẾN SÀN 13
TIẾN ĐỘ BLOCK C (DIAMOND) PROSPER PLAZA - NGÀY  17/11/2017
TIẾN ĐỘ BLOCK C (DIAMOND) PROSPER PLAZA - NGÀY 17/11/2017- ĐÃ ĐỔ BÊ TÔNG ĐẾN SÀN 18
TIẾN ĐỘ BLOCK A (MARBLE) PROSPER PLAZA - NGÀY 06/11/2017
TIẾN ĐỘ BLOCK A (MARBLE) PROSPER PLAZA - NGÀY 06/11/2017 - ĐÃ ĐỔ BÊ TÔNG ĐẾN SÀN 10
TIẾN ĐỘ BLOCK B (PERIDOT) PROSPER PLAZA - NGÀY 06/11/2017
TIẾN ĐỘ BLOCK B (PERIDOT) PROSPER PLAZA - NGÀY 06/11/2017 - ĐÃ ĐỔ BÊ TÔNG ĐẾN SÀN 12
TIẾN ĐỘ BLOCK C (DIAMOND) PROSPER PLAZA - NGÀY 06/11/2017
TIẾN ĐỘ BLOCK C (DIAMOND) PROSPER PLAZA - NGÀY 06/11/2017- ĐÃ ĐỔ BÊ TÔNG ĐẾN SÀN 17
TIẾN ĐỘ BLOCK C (DIAMOND) PROSPER PLAZA - NGÀY 16/10/2017
TIẾN ĐỘ BLOCK C (DIAMOND) PROSPER PLAZA - NGÀY 16/10/2017- ĐÃ ĐỔ BÊ TÔNG ĐẾN SÀN 15
TIẾN ĐỘ BLOCK A (MARBLE) PROSPER PLAZA - 05/10/2017
TIẾN ĐỘ BLOCK A (MARBLE) PROSPER PLAZA - 05/10/2017 - ĐÃ ĐỔ BÊ TÔNG ĐẾN SÀN 07
TIẾN ĐỘ BLOCK B (PERIDOT) PROSPER PLAZA - 05/10/2017
TIẾN ĐỘ BLOCK B (PERIDOT) PROSPER PLAZA - 05/10/2017 - ĐÃ ĐỔ BÊ TÔNG ĐẾN SÀN 09
TIẾN ĐỘ BLOCK C (DIAMOND) PROSPER PLAZA - NGÀY 05/10/2017
TIẾN ĐỘ BLOCK C (DIAMOND) PROSPER PLAZA - NGÀY 05/10/2017- ĐÃ ĐỔ BÊ TÔNG ĐẾN SÀN 14
TIẾN ĐỘ BLOCK C (DIAMOND) PROSPER PLAZA - 24/09/2017
TIẾN ĐỘ BLOCK C (DIAMOND) PROSPER PLAZA - 24/09/2017- ĐÃ ĐỔ BÊ TÔNG ĐẾN SÀN 13
TIẾN ĐỘ BLOCK B (PERIDOT) PROSPER PLAZA - 24/09/2017
TIẾN ĐỘ BLOCK B (PERIDOT) PROSPER PLAZA - 24/09/2017 - ĐÃ VÀ ĐANG ĐỔ BÊ TÔNG SÀN 8
TIẾN ĐỘ BLOCK A (MARBLE) PROSPER PLAZA - 24/09/2017
TIẾN ĐỘ BLOCK A (MARBLE) PROSPER PLAZA - 24/09/2017 - ĐÃ ĐỔ BÊ TÔNG ĐẾN SÀN 06
TIẾN ĐỘ BLOCK A (MARBLE) PROSPER PLAZA - 08/09/2017
TIẾN ĐỘ BLOCK A (MARBLE) PROSPER PLAZA - 08/09/2017 - ĐÃ ĐỔ BÊ TÔNG ĐẾN SÀN 05
TIẾN ĐỘ BLOCK B (PERIDOT) PROSPER PLAZA -08/09/2017
TIẾN ĐỘ BLOCK B (PERIDOT) PROSPER PLAZA - 08/09/2017 - ĐÃ ĐỔ BÊ TÔNG ĐẾN SÀN 07
TIẾN ĐỘ BLOCK C (DIAMOND) PROSPER PLAZA - 08/09/2017
TIẾN ĐỘ BLOCK C (DIAMOND) PROSPER PLAZA - 08/09/2017- ĐÃ ĐỔ BÊ TÔNG ĐẾN SÀN 11
TIẾN ĐỘ BLOCK B (PERIDOT) PROSPER PLAZA - 28/08/2017
BLOCK B (PERIDOT) PROSPER PLAZA - 28/08/2017 - ĐÃ VÀ ĐANG ĐỔ BÊ TÔNG SÀN 7
TIẾN ĐỘ BLOCK C (DIAMOND) PROSPER PLAZA - 28/08/2017
BLOCK C (DIAMOND) PROSPER PLAZA - 28/08/2017 - ĐÃ VÀ ĐANG ĐỔ BÊ TÔNG SÀN 10
TIẾN ĐỘ BLOCK C (DIAMOND) PROSPER PLAZA - 23/08/2017
BLOCK C (DIAMOND) PROSPER PLAZA - 23/08/2017 - ĐÃ VÀ ĐANG ĐỔ BÊ TÔNG SÀN 10
MỞ BÁN 20 SUẤT NỘI BỘ TỪ CHỦ ĐẦU TƯ
ĐẶC BIỆT ƯU ĐÃI NGAY HÔM NAY TỪ NGÀY 09/08/2017 ĐẾN NGÀY 16/08/2017 *** 10 khách đầu tiên tặng ngay: 01 Máy Lạnh, 01 Tủ Lạnh *** 05 khách tiếp theo tặng ngay:...
TIẾN ĐỘ BLOCK C (DIAMOND) PROSPER PLAZA - 14/08/2017
BLOCK C (DIAMOND) PROSPER PLAZA - 14/08/2017 - ĐÃ VÀ ĐANG ĐỔ BÊ TÔNG SÀN 9
TIẾN ĐỘ BLOCK A (MARBLE) PROSPER PLAZA - 09/08/2017
BLOCK A (MARBLE) PROSPER PLAZA - 09/08/2017 - ĐÃ VÀ ĐANG ĐỔ BÊ TÔNG SÀN 3
TIẾN ĐỘ BLOCK B (PERIDOT) PROSPER PLAZA - 09/08/2017
BLOCK B (PERIDOT) PROSPER PLAZA - 09/08/2017 - ĐÃ VÀ ĐANG ĐỔ BÊ TÔNG SÀN 6
TIẾN ĐỘ BLOCK C (DIAMOND) PROSPER PLAZA - 09/08/2017
BLOCK C (DIAMOND) PROSPER PLAZA - 09/08/2017 - ĐÃ VÀ ĐANG ĐỔ BÊ TÔNG SÀN 8
TIẾN ĐỘ BLOCK B (PERIDOT) PROSPER PLAZA - 04/08/2017
BLOCK B (PERIDOT) PROSPER PLAZA - 04/08/2017 - ĐÃ VÀ ĐANG ĐỔ BÊ TÔNG SÀN 6
TIẾN ĐỘ BLOCK C (DIAMOND) PROSPER PLAZA - 04/08/2017
BLOCK C (DIAMOND) PROSPER PLAZA - 04/08/2017 - ĐÃ VÀ ĐANG ĐỔ BÊ TÔNG SÀN 8
TIẾN ĐỘ BLOCK A (MARBLE) PROSPER PLAZA - 25/07/2017
BLOCK A (MARBLE) PROSPER PLAZA - 25/07/2017 - ĐÃ VÀ ĐANG ĐỔ BÊ TÔNG SÀN 3
TIẾN ĐỘ BLOCK B (PERIDOT) PROSPER PLAZA - 25/07/2017
BLOCK B (PERIDOT) PROSPER PLAZA - 25/07/2017 - ĐÃ VÀ ĐANG ĐỔ BÊ TÔNG SÀN 5
TIẾN ĐỘ BLOCK C (DIAMOND) PROSPER PLAZA - 25/07/2017
BLOCK C (DIAMOND) PROSPER PLAZA - 25/07/2017 - ĐÃ VÀ ĐANG ĐỔ BÊ TÔNG SÀN 7
TIẾN ĐỘ BLOCK C (DIAMOND) PROSPER PLAZA - 28/06/2017
BLOCK C (DIAMOND) PROSPER PLAZA - 28/06/2017 - ĐÃ VÀ ĐANG ĐỔ BÊ TÔNG SÀN 5

Sự kiện

Đăng ký nhận thông tin

Đăng ký để nhận tin mới nhất từ Phúc Phúc Yên

PHÂN VIỆN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG MIỀN NAM VIETINBANK CN TP.HCM CÔNG TY TNHH MTV PHÚC YÊN PROSPER SERVICES CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG FU LIN CTY TNHH XÂY DỰNG AN PHÚ GIA CÔNG TY TNHH TVGS PECHANE