Tin tức

Tin tức

Tin tức

Tin tức

Tin tức
Tin tức

Tin tức

TIẾN ĐỘ CHUNG CỦA DỰ ÁN PROSPER PLAZA - CẬP NHẬT NGÀY 14/04/2018

TIẾN ĐỘ CHUNG CỦA DỰ ÁN PROSPER PLAZA - CẬP NHẬT NGÀY 14/04/2018

TIẾN ĐỘ CHUNG CỦA DỰ ÁN PROSPER PLAZA - CẬP NHẬT NGÀY 14/04/2018 Dự án đã cất nóc cả 03 Block và đang trong quá trình hoàn thiện.
TIẾN ĐỘ CHUNG CỦA DỰ ÁN PROSPER PLAZA - CẬP NHẬT NGÀY 28/02/2018

TIẾN ĐỘ CHUNG CỦA DỰ ÁN PROSPER PLAZA - CẬP NHẬT NGÀY 28/02/2018

TIẾN ĐỘ DỰ ÁN PROSPER PLAZA - CẬP NHẬT NGÀY 28/02/2018
TIẾN ĐỘ BLOCK A (LAKEVIEW TOWER) PROSPER PLAZA - NGÀY 19/01/2018

TIẾN ĐỘ BLOCK A (LAKEVIEW TOWER) PROSPER PLAZA - NGÀY 19/01/2018

TIẾN ĐỘ BLOCK A (LAKEVIEW TOWER) PROSPER PLAZA - NGÀY 19/01/2018 - ĐÃ ĐỔ BÊ TÔNG ĐẾN SÀN 18
TIẾN ĐỘ BLOCK B (PERIDOT) PROSPER PLAZA - NGÀY 19/01/2018

TIẾN ĐỘ BLOCK B (PERIDOT) PROSPER PLAZA - NGÀY 19/01/2018

TIẾN ĐỘ BLOCK B (PERIDOT) PROSPER PLAZA - NGÀY 19/01/2018 - ĐÃ ĐỔ BÊ TÔNG ĐẾN SÀN 20
TIẾN ĐỘ BLOCK C (DIAMOND) PROSPER PLAZA - NGÀY  19/01/2018

TIẾN ĐỘ BLOCK C (DIAMOND) PROSPER PLAZA - NGÀY 19/01/2018

TIẾN ĐỘ BLOCK C (DIAMOND) PROSPER PLAZA - NGÀY 19/01/2018- ĐÃ CẤT NÓC VÀ ĐANG TRONG GIAI ĐOẠN HOÀN THIỆN
TIẾN ĐỘ BLOCK C (DIAMOND) PROSPER PLAZA - NGÀY  06/01/2018

TIẾN ĐỘ BLOCK C (DIAMOND) PROSPER PLAZA - NGÀY 06/01/2018

TIẾN ĐỘ BLOCK C (DIAMOND) PROSPER PLAZA - NGÀY 06/01/2018- ĐÃ CẤT NÓC VÀ ĐANG TRONG GIAI ĐOẠN HOÀN THIỆN
TIẾN ĐỘ BLOCK B (PERIDOT) PROSPER PLAZA - NGÀY 06/01/2018

TIẾN ĐỘ BLOCK B (PERIDOT) PROSPER PLAZA - NGÀY 06/01/2018

TIẾN ĐỘ BLOCK B (PERIDOT) PROSPER PLAZA - NGÀY 06/01/2018 - ĐÃ ĐỔ BÊ TÔNG ĐẾN SÀN 18
TIẾN ĐỘ BLOCK A (LAKEVIEW TOWER) PROSPER PLAZA - NGÀY 06/01/2018

TIẾN ĐỘ BLOCK A (LAKEVIEW TOWER) PROSPER PLAZA - NGÀY 06/01/2018

TIẾN ĐỘ BLOCK A (LAKEVIEW TOWER) PROSPER PLAZA - NGÀY 06/01/2018 - ĐÃ ĐỔ BÊ TÔNG ĐẾN SÀN 16
TIẾN ĐỘ BLOCK A (LAKEVIEW TOWER) PROSPER PLAZA - NGÀY 06/12/2017

TIẾN ĐỘ BLOCK A (LAKEVIEW TOWER) PROSPER PLAZA - NGÀY 06/12/2017

TIẾN ĐỘ BLOCK A (LAKEVIEW TOWER) PROSPER PLAZA - NGÀY 06/12/2017 - ĐÃ ĐỔ BÊ TÔNG ĐẾN SÀN 13